Tags: chợ phiên Tủa Chùa

Văn hóa Điện Biên: Nét đẹp chợ phiên vùng cao Tủa Chùa

Từ lâu chợ phiên vùng cao đã trở thành nét văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc nơi vùng cao huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên. Chợ phiên không chỉ là...

26.10.2021 | 15:46 PM