Tags: chơi nhạc bằng trí tuệ nhân tạo

Video Click! Khám phá thế giới | Số 36 - 2022

Những nội dung chính có trong chương trình: - Biểu diễn nhạc jazz với phần mềm chơi nhạc bằng trí tuệ nhân tạo - Thần đồng 9 tuổi sáng tác nhạc gửi đi...

26.05.2022 | 07:21 AM