Tags: cộng hòa trung phi

Video Việt Nam tiếp tục cử các sĩ quan tham tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc

Bộ Quốc phòng vừa tổ chức buổi trao Quyết định của Chủ tịch nước và Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho 3 sĩ quan làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình...

08.04.2024 | 21:56 PM

Video Thêm 1 sĩ quan Việt Nam tham gia hoạt động Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Sáng nay (22/3) tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng đã tổ chức trao quyết định Chủ tịch nước cho sĩ quan đi thực hiện nhiệm Gìn giữ hòa bình LHQ và tổng kết công...

23.03.2023 | 09:58 AM

Tin tức Trao quyết định của Chủ tịch nước cho 3 đồng chí thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Sáng ngày 22/10, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Lễ trao Quyết định của Chủ tịch nước và giao nhiệm vụ cho 3 đồng chí chuẩn bị lên đường thực hiện nhiệm vụ tại...

22.10.2020 | 09:25 AM

Video Việt Nam - EU trao đổi kinh nghiệm gìn giữ hòa bình

Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với EU để đạt được nhiều thành công hơn nữa trong hoạt động gìn giữ hòa bình. Đồng thời, cử 2 sĩ quan đầu tiên tham gia vào...

29.09.2021 | 15:50 PM

Video Việt Nam: Tăng cường năng lực phòng dịch cho lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ tại các phái bộ

Sáng nay (15/6), tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về việc tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tổ chức Hội nghị trực tuyến với các lực...

15.06.2020 | 22:05 PM