Tags: dấu hiệu lan rộng

Video Dịch Covid-19 có dấu hiệu lan rộng và ứng phó của ngành du lịch Việt Nam

Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ở nhiều quốc gia, ảnh hưởng lớn đến ngành du lịch Việt Nam, lượng khách đến từ các thị trường lớn sụt giảm mạnh. Ngành du...

02.03.2020 | 16:00 PM