Tags: ĐBSCL

Tin tức Hơn 12 triệu lượt khách đến với cụm du lịch phía Đông ĐBSCL

Năm 2019, tổng lượng du khách đến với Cụm là 12.460.241 lượt, tăng 18,8 % so với 2018, có 1.914.629 khách quốc tế, tăng 5%; tổng thu từ du lịch ước đạt...

19.02.2020 | 00:12 AM