Tags: detective pikachu

Video Ryan Reynolds – Từ “Deadpool” đến “Detective Pikachu”

2019 là năm ra mắt của rất nhiều bộ phim quen thuộc được làm lại theo phiên bản người đóng. Từ Aladdin, Dumbo và sắp tới đây là Pokémon: Detective Pikachu...

11.05.2019 | 17:56 PM

Video Điện ảnh và Sao số 17: "John Wick 3" - Một thế giới mở ra từ chú chó nhỏ

Những nội dung chính có trong chương trình: - "John Wick 3": Một thế giới mở ra từ chú chó nhỏ - Ryan Reynolds - Từ "Deadpool" đến "Detective...

11.05.2019 | 14:07 PM