Tags: di cảo

Video “Đoàn binh Tây Tiến” – Một di cảo quý trong kho tàng sách thiếu nhi Việt Nam

Chiến tranh đã đi qua, nhưng những ký ức lịch sử hào hùng của Trung đoàn Tây Tiến trên mặt trận Tây Bắc và liên minh chiến đấu Việt Nam - Lào trong những...

17.10.2020 | 18:52 PM