Tags: điểm đến

Tin tức Phú Yên - điểm đến an toàn, hấp dẫn trong mùa dịch COVID-19

Dịch COVID-19 đã tác động không nhỏ, gây nhiều khó khăn cho ngành du lịch trong cả nước, nhưng lượng khách du lịch đến tỉnh Phú Yên vẫn tăng.

05.03.2020 | 18:16 PM