Tags: điểm tham quan

Tin tức Quảng Trị tạm dừng đón khách tại các di tích, điểm tham quan để phòng chống Covid-19

Hôm nay (18/3), tỉnh Quảng Trị tạm dừng đón tiếp khách du lịch tại các di tích, khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch...

18.03.2020 | 11:39 AM