Tags: dự báo bão số 5

Tin tức Bão số 5 giật cấp 12 đang ở trên vùng biển các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam

Hồi 04 giờ ngày 18/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,0 độ Vĩ Bắc; 109,6 độ Kinh Đông ngay trên vùng biển các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam. Sức gió...

18.09.2020 | 06:49 AM