Tags: dự báo thời tiết tỉnh thành

Video Dự báo thời tiết các tỉnh thành ngày 02/12/2020

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, không mưa, nhiệt độ từ 17-23 độ C. TP Đà Nẵng đêm và sáng sớm có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. TP Hồ Chí Minh có mưa rào rải...

01.12.2020 | 20:49 PM

Video Dự báo thời tiết các tỉnh thành ngày 30/11/2020

Dự báo thời tiết ngày 30/11/2020, thủ đô Hà Nội không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. TP Vinh có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. TP Đà...

29.11.2020 | 19:21 PM

Video Dự báo thời tiết các tỉnh thành ngày 27/11/2020

Dự báo thời tiết ngày 27/11/2020, Thủ đô Hà Nội có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 20-27 độ. TP Đà Nẵng có mưa rào rải rác. TP Hồ Chí Minh...

26.11.2020 | 19:38 PM

Video Dự báo thời tiết các tỉnh thành ngày 25/11/2020

Dự báo thời tiết ngày 25/11/2020, thủ đô Hà Nội có mưa vài nơi, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 20-28 độ. TP Đà Nẵng đêm và sáng có mưa, mưa rào...

24.11.2020 | 18:37 PM

Video Dự báo thời tiết các tỉnh thành ngày 23/11/2020

Dự báo thời tiết ngày 23/11/2020, thủ đô Hà Nội có mưa, mưa rào nhẹ rải rác, nhiệt độ từ 20-27 độ. TP Vinh đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mùa và...

22.11.2020 | 19:15 PM

Video Dự báo thời tiết các tỉnh thành ngày 20/11/2020

Dự báo thời tiết ngày 20/11/2020, Thủ đô Hà Nội có mưa vài nơi nhiệt độ từ 22-29 độ C. TP Huế có mây, không mưa, nhiệt độ từ 23-31 độ C. TP Hồ Chí Minh có...

19.11.2020 | 21:18 PM

Video Dự báo thời tiết các tỉnh thành ngày 13/11/2020

Dự báo thời tiết ngày 13/11/2020, thủ đô Hà Nội đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 19-28 độ C. TP Vinh có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 19-27 độ C. TP...

12.11.2020 | 22:25 PM

Video Dự báo thời tiết các tỉnh thành ngày 11/11/2020

Dự báo thời tiết ngày 11/11/2020, Thủ đô Hà Nội có mây, không mưa, nhiệt độ từ 19-27 độ C. TP Vinh nhiều mây có mưa, nhiệt độ từ 18-24 độ C . TP Hồ Chí...

10.11.2020 | 19:18 PM

Video Dự báo thời tiết các tỉnh thành ngày 08/11/2020

Dự báo thời tiết các tỉnh thành ngày 08/11/2020, Thủ đô Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa. TP Đà Nẵng có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ....

07.11.2020 | 19:28 PM

Video Dự báo thời tiết các tỉnh thành ngày 06/11/2020

Dự báo thời tiết ngày 06/11/2020, Thủ đô Hà Nội ngày nắng, nhiệt độ từ 19-27 độ. TP Huế nhiều mây, có mưa to, nhiệt độ từ 21-25 độ. TP Hồ Chí Minh có mưa...

05.11.2020 | 19:08 PM

Video Dự báo thời tiết các tỉnh thành ngày 04/11/2020

Dự báo thời tiết ngày 04/11/2020, Thủ đô Hà Nội không mưa, trưa chiều giảm mây, hửng nắng, nhiệt độ từ 19-27 độ. TP Vinh có mưa rào rải rác, nhiệt độ từ...

03.11.2020 | 19:21 PM

Video Dự báo thời tiết các tỉnh thành ngày 01/11/2020

Dự báo thời tiết ngày 01/11/2020, Thủ đô Hà Nội có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng, nhiệt độ từ 20-28 độ C. TP Đà Nẵng có mưa vừa đến rất to, nhiệt độ...

31.10.2020 | 21:56 PM

Video Dự báo thời tiết các tỉnh thành ngày 30/10/2020

Dự báo thời tiết ngày 30/10/2020, thủ đô Hà Nội có mưa vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 19-25 độ C. Thành phố Huế có mưa, mưa rào, nhiệt độ từ 24-28 độ C....

29.10.2020 | 19:05 PM

Video Dự báo thời tiết các tỉnh thành ngày 04/10/2020

Dự báo thời tiết ngày 04/10, Hà Nội có mây, mưa rào và dông, nhiệt độ 25-32 độ C. TP. Huế mưa rào và dông, nhiệt độ 24-32 độ C. TP. Hồ Chí Minh có mây,...

03.10.2020 | 20:28 PM

Video Dự báo thời tiết các tỉnh thành ngày 06/09/2020

Dự báo thời tiết ngày 06/09, Hà Nội có mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ 28-35 độ C. Huế mưa rào và dông, nhiệt độ 25-37 độ C. TP. Hồ Chí Minh nhiệt độ...

05.09.2020 | 20:08 PM