Tags: du lịch Thái Hải

Tin tức 8 bài học cho du lịch cộng đồng

Để thành công bền vững, du lịch cộng đồng không thể phát triển tự phát. Những nguyên tắc về gìn giữ giá trị bản địa, bảo vệ môi trường sinh thái và chia...

19.12.2020 | 10:15 AM