Tags: du thuyến Khalilah

Khách sạn Ngắm siêu du thuyền Khalilah trị giá 31 triệu USD

Chiếc du thuyền Khalilah được làm toàn bộ bằng carbon đầu tiên trên thế giới đang được bán với giá gần 31 triệu USD (tương đương 719 tỷ đồng).

04.12.2019 | 16:27 PM