Tags: gần 130 năm tuổi

Video Khám phá không gian sáng tạo bên trong bốt Hàng Đậu gần 130 năm tuổi

Được xây dựng vào năm 1894, tháp nước Hàng Đậu hay còn gọi là bốt Hàng Đậu, một trong những công trình kiến trúc lâu đời của Hà Nội, ngày hôm nay đã được...

19.11.2023 | 15:09 PM