Tags: gỏi cá bỗng

Video Gỏi cá bỗng sông Lô

Nếu có dịp đến Tuyên Quang, gỏi cá bỗng sông Lô chắc chắn sẽ là món ăn bạn phải thử. Loại cá tiến vua này thịt chắc, ngọt khi chấm với chẻo sẽ có hương vị...

24.08.2020 | 18:35 PM