Tags: hang Trinh Nữ

Điểm đến Vịnh Hạ Long

Vịnh Hạ Long (vịnh nơi rồng đáp xuống) thuộc phần bờ tây vịnh Bắc Bộ.

06.10.2018 | 11:52 AM