Tags: hoạt động

Tin tức Bình Định cho phép mở lại một số hoạt động kinh doanh, dịch vụ

Từ 0h ngày 15/10, tỉnh Bình Định cho phép mở lại một số hoạt động ăn, uống nhưng chỉ được phục vụ không quá 50% công suất.

14.10.2021 | 10:43 AM