Tags: hội chợ ITB Berlin

Tin tức Việt Nam được xếp hạng 96/99 điểm đến du lịch bền vững toàn cầu

Tại hội chợ ITB Berlin 2021, Công ty nghiên cứu thị trường toàn cầu Euromonitor International đã công bố Báo cáo xếp hạng các điểm đến toàn cầu về du lịch...

26.03.2021 | 10:12 AM