Tags: khoa hồi sức

Tin tức Không để người nhà chăm bệnh nhân tại các khoa hồi sức, cấp cứu, truyền nhiễm

Dừng việc thăm hỏi người bệnh nội trú của người thân quen, tuyệt đối không để người nhà chăm sóc những người bệnh này trong giai đoạn dịch Covid-19 hiện...

19.08.2020 | 16:05 PM