Tags: Kỹ thuật chế biến rượu cần

Văn hóa Kỹ thuật chế biến rượu cần của người S’Tiêng trở thành di sản quốc gia

Ngày 23/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước tổ chức công bố Quyết định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về danh mục Di sản Văn hóa phi...

24.11.2021 | 10:07 AM