Tags: Làm sạch môi trường

Video Bản tin Du lịch xanh ngày 10/4/2021

Những nội dung chính có trong chương trình: - Đà Nẵng - Làm sạch môi trường tạo sức hút cho du lịch - Nam Phi: Chương trình bảo vệ động vật hoang dã với...

05.01.2023 | 20:43 PM

Tin tức Kiểm tra chất lượng nước sông Tô Lịch sau khi áp dụng công nghệ làm sạch của Nhật Bản

Sáng 20/5, Phòng phân tích chất lượng môi trường của Viện Công nghệ môi trường đã tiến hành lấy mẫu nước sông Tô Lịch (Hà Nội) để kiểm tra chất lượng...

20.05.2019 | 15:11 PM