Tags: làn sóng Omicron

Video Châu Âu có thể kết thúc dịch sau làn sóng Omicron

Người đứng đầu Văn phòng châu Âu của Tổ chức Y tế thế giới, Hans Kluge, ngày 23/01 nhận định châu Âu có thể bắt đầu bước ra khỏi đại dịch Covid-19 sau khi...

25.01.2022 | 00:11 AM