Tags: làn sóng thứ tư

Tin tức Làn sóng Covid-19 thứ tư tại Hong Kong, Trung Quốc có thể xuất hiện sớm hơn dự kiến

Làn sóng Covid-19 thứ tư tại Đặc khu hành chính Hong Kong, Trung Quốc có thể đến sớm hơn dự kiến là nhận định của bà Trần Triệu Thủy (Sophia Chan) - Cục...

19.10.2020 | 08:00 AM