Tags: Lombardy

Video Italia: Vùng Lombardy áp đặt lệnh giới nghiêm ban đêm

Khu vực phía bắc Lombardy, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch bệnh, đã áp đặt lệnh giới nghiêm ban đêm, nhằm nỗ lực ngăn chặn sự bùng phát của dịch...

23.10.2020 | 18:17 PM