Tags: Lumbini

Video Lumbini - Nơi Đức Phật đản sinh

Lumbini nằm ở phía nam Nêpan, dưới chân dãy Himalaya, là một trong những nơi thiêng liêng nhất thế giới. Hàng năm, rất nhiều người hành hương tới đây để...

15.01.2019 | 16:28 PM