Tags: miền tâm linh

Trải nghiệm Miền tâm linh trên đảo tiền tiêu Bạch Long Vĩ

Trong chuyến công tác tại đảo Bạch Long Vĩ, ngoài gặp gỡ các chiến sĩ, người dân, nhóm PV VOVTV còn có cơ hội tới thăm đền và chùa trên đảo, những điểm...

16.12.2020 | 10:00 AM