Tags: mỏ giả cho chim bằng in 3d

Video Click! Khám phá thế giới | Số 39 - 2022

Những nội dung chính có trong chương trình: - Thay mỏ cho chim hồng hoàng bằng chiếc mỏ tạo ra từ công nghệ in 3D - Những bức tranh được vẽ trên các...

26.05.2022 | 07:21 AM