Tags: ngày cấm

Văn hóa Các ngày lễ, Tết và ngày cấm của dân tộc Dao ở Cao Bằng

Ở Cao Bằng, dân tộc Dao có hai ngành là Dao Đỏ và Dao Tiền. Người Dao sinh sống chủ yếu ở các huyện: Nguyên Bình, Bảo Lạc, Thông Nông, Bảo Lâm, Thạch An,...

17.02.2020 | 11:35 AM