Tags: nghi thức sinh hoạt

Văn hóa Độc đáo các nghi thức sinh hoạt văn hóa dân tộc Mông

Trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông toàn quốc lần thứ III, năm 2021 tại Lai Châu, ngày 25/12 đã diễn ra các hoạt động trưng bày, quảng bá giới...

26.12.2021 | 11:27 AM