Tags: ngừa suy tim

Video Bạn hỏi thầy thuốc trả lời - Số 67 - Phần 2

Làm thế nào để giảm đau ngực, khó thở, ho, phù do tim, ngừa suy tim, nhồi máu cơ tim? Hãy tìm câu trả lời cùng PGS.TS.BS Hồ Bá Do.

10.12.2023 | 15:11 PM

Video Bạn hỏi thầy thuốc trả lời - Số 67 - Phần 1

Làm thế nào để giảm đau ngực, khó thở, ho, phù do tim, ngừa suy tim, nhồi máu cơ tim? Hãy tìm câu trả lời cùng PGS.TS.BS Hồ Bá Do.

10.12.2023 | 15:11 PM

Video Bạn hỏi thầy thuốc trả lời - Số 57 - Phần 2

Dùng thảo dược giúp giảm đau ngực, khó thở, phù do bệnh tim mạch và ngừa suy tim. Trong chương trình hôm nay, cùng nghe bác sĩ Hồ Bá Do tư vấn về vấn đề...

28.11.2023 | 16:02 PM

Video Bạn hỏi thầy thuốc trả lời - Số 57 - Phần 1

Dùng thảo dược giúp giảm đau ngực, khó thở, phù do bệnh tim mạch và ngừa suy tim. Trong chương trình hôm nay, cùng nghe bác sĩ Hồ Bá Do tư vấn về vấn đề...

28.11.2023 | 15:59 PM