Tags: nhà hàng Kim

Nhà hàng Nhà hàng Việt nổi tiếng ở Casablanca Ma-rốc

Nói tới nhà hàng Kim hầu như người dân nào ở thành phố du lịch Casablanca Ma-rốc cũng biết tới. Nhà hàng đã mở được hàng chục năm nay và nổi tiếng với...

12.01.2020 | 09:36 AM

Video Nhà hàng Việt nổi tiếng ở Casablanca, Ma-rốc

Nói tới nhà hàng Kim hầu như người dân nào ở thành phố du lịch Casablanca, Ma-rốc cũng biết. Nhà hàng nổi tiếng với những món ăn mang đậm nét văn hóa ẩm...

14.01.2020 | 16:18 PM