Tags: nhân tuyến giáp

Video Bạn hỏi thầy thuốc trả lời - Số 187 - Phần 2

Chương trình hôm nay, với chủ đề thảo dược cải thiện u, nhân tuyến giáp, suy giáp, cường giáp ở người cao tuổi, hỗ trợ phòng ngừa ung thư tuyến giáp, sẽ...

24.05.2024 | 11:34 AM

Video Bạn hỏi thầy thuốc trả lời - Số 187 - Phần 1

Chương trình hôm nay, với chủ đề thảo dược cải thiện u, nhân tuyến giáp, suy giáp, cường giáp ở người cao tuổi, hỗ trợ phòng ngừa ung thư tuyến giáp, sẽ...

24.05.2024 | 11:34 AM

Video BẠN HỎI THÀY THUỐC TRẢ LỜI SỐ 129 - PHẦN 2

Sử dụng thảo dược - Xu hướng mới hỗ trợ thu nhỏ u, nhân tuyến giáp, bình ổn hormone tuyến giáp. Cùng nghe bác sĩ Hồ Bá Do tư vấn.

15.03.2024 | 14:28 PM

Video BẠN HỎI THẦY THUỐC TRẢ LỜI SỐ 129 - PHẦN 1

Sử dụng thảo dược - Xu hướng mới hỗ trợ thu nhỏ u, nhân tuyến giáp, bình ổn hormone tuyến giáp. Cùng nghe bác sĩ Hồ Bá Do tư vấn

15.03.2024 | 14:28 PM