Tags: phát triển Quốc gia

Video Tạo cơ chế huy động nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội 4 tỉnh, thành phố

Sáng 22/10, Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển của Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa và Huế. Tham gia...

22.10.2021 | 19:55 PM