Tags: phế tích

Tin tức Campuchia phát hiện phế tích ngôi Cổ tự Phật giáo trong quần thể Angkor Wat

Cơ quan bảo vệ và quản lý quần thể Angkor (Apsara) của Campuchia đã phát hiện phế tích của một ngôi cổ tự tại thôn Lo Lây (Lor Ley), huyện Pra Sat Ba Công...

21.04.2020 | 21:07 PM