Tags: phiến đá

Văn hóa Về miền ngược, đi chợ phiên cùng đồng bào dân tộc

Sáng sớm vào phiên chợ, các bà các chị xúng xính trong những chiếc váy đẹp nhất, thồ sau lưng đủ thứ hàng hóa trên rừng trên nương để bán rồi mua lại...

23.07.2019 | 11:39 AM