Tags: phục hồi khó khăn

Tin tức Nhiều địa phương còn quy định khác nhau về phòng chống dịch khiến du lịch phục hồi khó khăn

“Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 128 nhưng nhiều địa phương còn có quy định khác nhau về phòng chống dịch”. Đây là một khó khăn ảnh hưởng tới ngành du...

07.12.2021 | 20:05 PM