Tags: Rạch Gốc

Trải nghiệm Quy trình đưa ba khía muối Rạch Gốc nổi tiếng gần xa

Ba khía muối là một trong những đặc sản đặc trưng của tỉnh Cà Mau. Nghề “Muối ba khía” của tỉnh đã được công nhận là nghề di sản cấp quốc gia. Vùng đất...

02.12.2021 | 14:36 PM

Ẩm thực Muối ba khía - nghề di sản ở Đất Mũi

Tỉnh Cà Mau có nhiều đặc sản nổi tiếng, trong đó ba khía muối là một sản phẩm đặc trưng. Nghề muối ba khía cũng đã được công nhận là nghề di sản cấp quốc...

25.08.2021 | 14:09 PM

Ẩm thực Tôm khô Rạch Gốc - đặc sản quà tặng nổi tiếng của cả nước

Tôm khô Rạch Gốc là một trong những đặc sản nổi tiếng của tỉnh Cà Mau được cả nước biết đến. Vừa qua, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam cũng công nhận tôm khô Rạch...

26.05.2021 | 10:04 AM

Cẩm nang du lịch Điểm danh những đặc sản nổi tiếng gần xa của vùng Đất Mũi Cà Mau

Cà Mau là vùng đất trù phú, giàu sản vật. Rất nhiều sản phẩm của tỉnh được Cục Sở hữu Trí tuệ (Bộ Khoa học – Công nghệ) công nhận nhãn hiệu tập thể. Cũng...

04.11.2020 | 17:11 PM

Văn hóa Cà Mau có thêm hai di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia

Nghề gác kèo ong và muối ba khía Rạch Gốc của tỉnh Cà Mau vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc...

25.12.2019 | 11:13 AM