Tags: rủi ro vỡ nợ

Video Fitch cảnh báo hạ bậc xếp hạng tín nhiệm của Mỹ do rủi ro vỡ nợ

Liên quan tới cuộc khủng hoảng trần nợ công tại Mỹ, hãng xếp hạng tín nhiệm Fitch đã đưa nước này vào diện cần giám sát về nguy cơ bị hạ bậc xếp hạng tín...

25.05.2023 | 22:40 PM