Tags: sa mộc

Video Trường ca Sa mộc

Trường ca "Sa mộc" đã nhận được giải thưởng sách hay của Bộ Quốc Phòng dành cho những trang sách viết về người lính hôm nay, và đó cũng là phần thưởng...

23.11.2020 | 15:45 PM