Tags: SARS-CoV-2

Tin tức Ngày 29/7, Việt Nam ghi nhận 7.594 ca mắc COVID-19, TP Hồ Chí Minh có 4.592 ca

Bộ Y tế cho biết, ngày 29/7, Việt Nam ghi nhận thêm 7.594 ca mắc COVID-19, TP Hồ Chí Minh có 4.592 ca, Hà Nội có 59 ca. Đến nay cả nước ghi nhận 128.413...

29.07.2021 | 19:38 PM

Tin tức Sáng 29/7, thêm 2.821 ca mắc COVID-19, TP.HCM 1.715 ca

Bộ Y tế cho biết, sáng 29/7, Việt Nam ghi nhận thêm 2.821 ca mắc COVID-19, TP.HCM có 1.715 ca. Đến nay cả nước ghi nhận 123.640 bệnh nhân.

29.07.2021 | 06:31 AM

Tin tức Sáng 25/7, thêm 3.979 ca mắc COVID-19, TP Hồ Chí Minh 2.328 ca

Sáng 25/7, Bộ Y tế cho biết có thêm 3.979 ca mắc COVID-19, trong đó riêng TP Hồ Chí Minh đã 2.328 ca. Có 8/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi...

25.07.2021 | 06:31 AM

Tin tức Ngày 24/7, Việt Nam có 7.968 ca mắc COVID-19, riêng TP Hồ Chí Minh chiếm 3.326 ca

Tối 24/7, Bộ Y tế cho biết có thêm 3.977 ca mắc COVID-19, trong đó riêng TP Hồ Chí Minh đã 3.326 ca. Tổng số mắc trong ngày hôm nay là 7.968 ca. Trong...

24.07.2021 | 20:37 PM

Tin tức Sáng 24/7: 3.991 ca mắc COVID-19 mới, riêng TP Hồ Chí Minh 2.070 ca

Bộ Y tế cho biết, sáng 24/7, Việt Nam ghi nhận thêm 3.991 ca mắc COVID-19, TP Hồ Chí Minh vẫn nhiều nhất với 2.070 ca. Gần 4,48 triệu liều vắc xin phòng...

24.07.2021 | 06:45 AM

Tin tức Ngày 17/7, Việt Nam ghi nhận 3.718 ca mắc COVID-19

Bộ Y tế cho biết, tối 17/7 có thêm 1.612 ca mắc COVID-19, trong đó TP Hồ Chí Minh vẫn chiếm nhiều nhất với 1.017 ca mắc. Trong ngày ghi nhận tổng số 3.718...

17.07.2021 | 20:19 PM

Tin tức Sáng 17/7, Việt Nam ghi nhận 2.106 ca mắc COVID-19, riêng TP.HCM nhiều nhất với 1.769 ca

Bộ Y tế cho biết, sáng 17/7, Việt Nam có thêm 2.106 ca mắc COVID-19, trong đó riêng TP.HCM chiếm 1.769 ca. Đến nay, Việt Nam đã ghi nhận tổng cộng 46.292...

17.07.2021 | 07:50 AM

Tin tức Chiều 16/7, thêm 1.898 ca mắc mới, nâng tổng số mắc COVID-19 trong ngày lên 3.336 ca

Bộ Y tế cho biết, chiều 16/7, Việt Nam ghi nhận thêm 1.898 ca mắc COVID-19; riêng TP.HCM có 1.349 ca. Tổng số ca mắc COVID-19 trong ngày hôm nay là...

16.07.2021 | 19:49 PM

Tin tức Sáng 16/7, thêm 1438 ca mắc COVID-19, TP.HCM 1.071 ca

Bộ Y tế cho biết, sáng 16/7, Việt Nam có thêm 1.438 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca ghi nhận tại Việt Nam lên 42.288 bệnh nhân. TP.HCM tiếp tục dẫn đầu...

16.07.2021 | 06:36 AM

Tin tức Chiều 15/7, Việt Nam thêm 1.922 ca mắc COVID-19

(VOVTV) - Bộ Y tế cho biết, chiều 15/7 có thêm 1.922 ca mắc COVID-19, trong đó TP. Hồ Chí Minh vẫn nhiều nhất với 1.399 ca.

15.07.2021 | 20:39 PM

Tin tức Sáng 15/7, thêm 805 ca mắc COVID-19, riêng TP. Hồ Chí Minh 603 ca

Bộ Y tế cho biết có thêm 805 ca mắc COVID-19, trong đó TP. Hồ Chí Minh vẫn nhiều nhất với 603 ca. Đến nay Việt Nam ghi nhận tổng cộng 38.239 bệnh...

15.07.2021 | 06:25 AM

Tin tức Trưa 13/7, thêm 983 ca mắc COVID-19, riêng TP.HCM vẫn nhiều nhất với 886 ca

Bộ Y tế cho biết, trưa 13/7, Việt Nam có thêm 983 ca mắc COVID-19 tại 18 tỉnh, thành phố, trong đó TP.HCM tiếp tục nhiều nhất với 886 ca, nâng tổng số...

13.07.2021 | 14:00 PM

Tin tức Trưa 12/7, thêm 1.112 ca mắc COVID-19, riêng TP Hồ Chí Minh 879 ca

Bộ Y tế cho biết, trưa 12/7, Việt Nam có thêm 1.112 ca mắc COVID-19 tại 16 tỉnh, thành phố, trong đó TP Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục nhiều nhất với 879...

12.07.2021 | 14:34 PM

Tin tức Chiều 10/7: Việt Nam có thêm 463 ca mắc COVID-19, tổng số mắc trong ngày vượt 1.800 ca

Bộ Y tế cho biết có thêm 463 ca mắc tại 16 địa phương, trong đó TP.HCM nhiều nhất với 200 ca. Tổng số ca mắc trong ngày là 1.853 ca.

10.07.2021 | 19:28 PM

Tin tức Trưa 10/7, thêm 792 ca mắc COVID-19, riêng TP.HCM 600 ca

Bộ Y tế cho biết, trưa 10/7, Việt Nam ghi nhận thêm 792 ca mắc COVID-19, TP.HCM vẫn tiếp tục nhiều nhất với 600 ca.

10.07.2021 | 13:28 PM