Tags: Savannakhet

Tin tức Pháp giúp Lào bảo vệ các di sản văn hóa tại 2 tỉnh Champasak và Savannakhet

Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) và Bộ Kế hoạch - Đầu tư Lào vừa ký thỏa thuận tài trợ cho Lào 2,64 triệu euro triển khai dự án Quản lý, bảo tồn và phát huy...

20.06.2020 | 11:28 AM