Tags: sẽ xem xét

Video Kỳ họp thứ 7, Quốc Hội khóa 15 sẽ xem xét nhiều nội dung quan trọng

Tuần tới, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 15 sẽ khai mạc tại Hà Nội. Tại kỳ họp này QH sẽ xem xét 39 nội dung, trong đó, có 24 nội dung thuộc công tác lập...

18.05.2024 | 09:04 AM

Video Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành chất vấn tại phiên họp 31

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội vừa khai mạc phiên họp thứ 31. Dự kiến trong 3,5 ngày làm việc, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét 10 nội dung quan trọng và...

15.03.2024 | 14:24 PM

Video Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc vào ngày 22/5

Tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 8 dự án Luật, 3 dự thảo Nghị quyết, xem xét, cho ý kiến 9 dự án Luật... Đây là thông...

20.05.2023 | 02:50 AM