Tags: số ca mắc

Tin tức Sáng 2/8, cả nước có thêm 3.201 ca mắc COVID-19

Bộ Y tế cho biết, sáng 2/8, Việt Nam ghi nhận thêm 3.201 ca mắc COVID-19, trong đó TP.HCM 1.997 ca. Tính chung từ 27/4 tới nay, Việt Nam ghi nhận 153.672...

02.08.2021 | 06:59 AM

Tin tức Ngày 1/8, Việt Nam ghi nhận 8.620 ca mắc COVID-19, riêng TP.HCM 4.052 ca

Bộ Y tế cho biết, tối 1/8, Việt Nam ghi nhận thêm 4.246 ca mắc COVID-19, nâng tổng số mắc trong ngày lên 8.620 ca, trong đó TP. Hồ Chí Minh 4.052 ca....

01.08.2021 | 20:11 PM

Tin tức Sáng 1/8, thêm 4.374 ca mắc COVID-19

Bộ Y tế cho biết, sáng 1/8, Việt Nam ghi nhận 4.374 ca mắc COVID-19, trong đó TP.HCM 2.027 ca. Tính chung từ tháng 4 tới nay, Việt Nam ghi nhận hơn...

01.08.2021 | 06:37 AM

Tin tức Ngày 28/7, Việt Nam ghi nhận 6.559 ca mắc COVID-19, TP Hồ Chí Minh có 4.449 ca

Bộ Y tế cho biết, tối 28/7, Việt Nam có thêm 3.698 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc trong ngày lên 6.559 ca. Trong ngày 28/7, có 4.511 bệnh nhân được...

28.07.2021 | 19:21 PM

Tin tức Sáng 28/7, thêm 2.861 ca mắc COVID-19, TP Hồ Chí Minh vẫn nhiều nhất với 2.115 ca

Bộ Y tế cho biết, sáng 28/7, Việt Nam ghi nhận thêm 2.861 ca mắc COVID-19, TP Hồ Chí Minh có 2.115 ca, TP Hà Nội 69 ca. Đến nay cả nước ghi nhận 117.121...

28.07.2021 | 06:28 AM

Tin tức Ngày 27/7, Việt Nam gần 8.000 ca mắc COVID-19, TP.HCM hơn 6.300 ca

Bộ Y tế cho biết, tối 27/7, Việt Nam có thêm 5.149 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc trong ngày lên 7.913 ca. Trong ngày 27/7 có 1.602 bệnh nhân được...

27.07.2021 | 21:00 PM

Tin tức Sáng 27/7, thêm 2.764 ca mắc COVID-19, TP.HCM 1.849 ca

Bộ Y tế cho biết, sáng 27/7, Việt Nam ghi nhận thêm 2.764 ca mắc mới COVID-19, TP Hồ Chí Minh chiếm 1.849 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi đến nay là...

27.07.2021 | 07:00 AM

Tin tức Ngày 26/7, Việt Nam có 7.882 ca mắc COVID-19

Bộ Y tế cho biết, tối 26/7, Việt Nam có thêm 5.174 ca mắc COVID-19, trong đó riêng TP. Hồ Chí Minh chiếm 4.283 ca. Tổng số mắc trong ngày là 7.882 ca....

26.07.2021 | 19:23 PM

Tin tức Sáng 26/7, thêm 2.708 ca COVID-19, TP.HCM 1.714 ca

Sáng 26/7, Bộ Y tế cho biết có thêm 2.708 ca mắc mới, trong đó riêng TP Hồ Chí Minh chiếm 1.714 ca. Có 8/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận...

26.07.2021 | 06:30 AM

Tin tức Ngày 25/7, Việt Nam có 7.531 ca mắc COVID-19, TP.HCM 4.555 ca

Bộ Y tế cho biết, tối 25/7, Việt Nam có thêm 3.552 ca mắc COVID-19, trong đó riêng TP Hồ Chí Minh chiếm 2.227 ca. Tổng số ca mắc trong ngày hôm nay là...

25.07.2021 | 20:12 PM

Tin tức Sáng 22/7, 2.967 ca mắc COVID-19, TP.HCM 2.433 ca

Bộ Y tế cho biết, sáng 22/7, Việt Nam ghi nhận thêm 2.967 ca mắc COVID-19, trong đó TP Hồ Chí Minh 2.433 ca. Long An đứng thứ hai với 233 ca. Trong các ca...

22.07.2021 | 06:31 AM

Tin tức Chiều 21/7, thêm 2.570 ca mắc COVID-19, tổng số ca mắc trong ngày lên 5.357 ca

Bộ Y tế cho biết, chiều 21/7, Việt Nam ghi nhận thêm 2.570 ca mắc COVID-19, trong đó TP Hồ Chí Minh vẫn nhiều nhất với 1.817 ca. Tổng số ca mắc trong ngày...

21.07.2021 | 19:55 PM

Tin tức Sáng 21/7, thêm 2.787 ca mắc COVID-19, trong đó TP. Hồ Chí Minh có đến 1.739 ca

Bộ Y tế cho biết, sáng 21/7, Việt Nam ghi nhận thêm 2.787 ca mắc, trong đó TP. Hồ Chí Minh vẫn nhiều nhất với 1.739 ca. Đến nay, Việt Nam đã ghi nhận tổng...

21.07.2021 | 06:36 AM

Tin tức Ngày 20/7, Việt Nam ghi nhận 4.795 ca mắc COVID-19

Bộ Y tế cho biết, ngày 20/7, Việt Nam ghi nhận thêm 4.795 ca mắc, trong đó TP. Hồ Chí Minh vẫn nhiều nhất với 3.322 ca. Ngày 20/7 có 396 bệnh nhân được...

20.07.2021 | 20:04 PM

Tin tức Sáng 20/7, thêm 2.155 ca mắc COVID-19, TP.HCM 1.519 ca

Bộ Y tế cho biết, sáng 20/7, Việt Nam ghi nhận thêm 2.155 ca mắc COVID-19, trong đó TP.HCM 1.519 ca. Đến nay, Việt Nam có tổng cộng 60.180 ca mắc, trong...

20.07.2021 | 06:30 AM