Tags: số ca mắc

Video Vì sao dịch sốt xuất huyết diễn biến phức tạp, số ca mắc tiếp tục gia tăng?

Dịch bệnh sốt xuất huyết đang có những diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng trong thời gian tới. Bệnh không khó dự đoán, lại được cảnh báo liên...

22.11.2023 | 22:55 PM

Video Cảnh báo: Thời tiết càng nắng nóng, muỗi gây bệnh sốt xuất huyết càng hoành hành.

Các chuyên gia y tế cảnh báo, Năm nay Hà Nội có thể sẽ bùng phát dịch sốt xuất huyết với số ca mắc ở thời điểm hiện tại đã tăng đến 60%. Thời tiết càng...

08.07.2023 | 11:41 AM

Tin tức Ngày 6/2 (mùng 6 Tết), cả nước thêm 14.112 ca mắc COVID-19, Hà Nội nhiều nhất với 2.797 ca

Ngày 6/2, cả nước có thêm 14.112 ca mắc COVID-19, Hà Nội nhiều nhất với 2.797 ca. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 6.802 ca.

06.02.2022 | 18:22 PM

Tin tức Ngày 2/2 (Mùng 2 Tết), cả nước thêm 8.744 ca mắc COVID-19, Hà Nội nhiều nhất với 2.716 ca

Ngày 2/2, cả nước có thêm 8.744 ca mắc COVID-19, Hà Nội nhiều nhất với 2.716 ca. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 6.795 ca.

02.02.2022 | 18:49 PM

Tin tức Ngày 30/1, cả nước thêm 13.694 ca mắc COVID-19, Hà Nội nhiều nhất với 2.924 ca

Ngày 30/1, cả nước có thêm 13.694 ca mắc COVID-19, Hà Nội nhiều nhất với 2.924 ca. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 55.018 ca.

30.01.2022 | 18:41 PM

Tin tức Ngày 27/1, cả nước thêm 15.727 bệnh nhân COVID-19, Hà Nội nhiều nhất với 2.907 ca

Ngày 27/1, cả nước có 15.727 ca COVID-19, Hà Nội nhiều nhất với 2.907 ca. Trong ngày có 21.002 bệnh nhân khỏi bệnh.

27.01.2022 | 21:01 PM

Tin tức Ngày 23/1, cả nước có thêm 14.978 ca mắc COVID-19, Hà Nội nhiều nhất gần 3.000 ca

Ngày 23/1, cả nước có 14.978 ca mắc COVID-19. Hà Nội ghi nhận số ca mắc mới nhiều nhất cả nước với 2.967 ca. Trong ngày có 4.157 bệnh nhân khỏi bệnh và...

23.01.2022 | 19:57 PM

Tin tức Ngày 18/1, cả nước có thêm 16.838 ca mắc COVID-19, Hà Nội ghi nhận 2.935 ca

Ngày 18/1, cả nước có 16.838 ca mắc COVID-19. Hà Nội ghi nhận số ca mắc mới nhiều nhất cả nước với 2.935 ca. Trong ngày có 8.692 bệnh nhân khỏi bệnh và...

18.01.2022 | 19:18 PM

Tin tức Ngày 16/1, cả nước có thêm 15.684 ca mắc COVID-19, Hà Nội ghi nhận 2.982 ca

Ngày 16/1, cả nước có 15.684 ca mắc COVID-19. Hà Nội ghi nhận số ca mắc mới nhiều nhất cả nước với 2.982 ca. Trong ngày có 9.326 bệnh nhân khỏi bệnh và...

16.01.2022 | 18:50 PM

Tin tức Ngày 13/1, cả nước có thêm 16.725 ca mắc COVID-19, Hà Nội ghi nhận 2.968 ca

Ngày 13/1, cả nước có 16.725 ca mắc COVID-19. Hà Nội ghi nhận số ca mắc mới nhiều nhất cả nước với 2.968 ca. Trong ngày có 26.031 bệnh nhân khỏi bệnh và...

13.01.2022 | 19:55 PM

Tin tức Ngày 9/1, cả nước có thêm 15.779 ca mắc COVID-19, Hà Nội hơn 2.800 ca

Ngày 9/1, cả nước có 15.779 ca mắc COVID-19. Hà Nội ghi nhận số ca mắc mới nhiều nhất cả nước với gần 2.811 ca. Trong ngày có 12.210 bệnh nhân khỏi bệnh...

09.01.2022 | 19:44 PM

Tin tức Ngày 7/1, cả nước có thêm 16.278 ca mắc COVID-19, Hà Nội trên 2.700 ca

Ngày 7/1, cả nước có 16.278 ca mắc COVID-19. Hà Nội ghi nhận số ca mắc mới nhiều nhất cả nước với 2.723 ca. Trong ngày có hơn 14.633 bệnh nhân khỏi bệnh...

07.01.2022 | 18:56 PM

Tin tức Ngày 4/1, cả nước có thêm 14.861 ca mắc COVID-19, Hà Nội nhiều nhất 2.499 ca

Ngày 4/1, cả nước có 14.861 ca mắc COVID-19. Hà Nội ghi nhận số ca mắc mới nhiều nhất cả nước với 2.499 ca. Trong ngày có hơn 24.400 bệnh nhân khỏi bệnh...

04.01.2022 | 18:40 PM

Tin tức Ngày 2/1, cả nước có thêm 16.948 ca mắc COVID-19, Hà Nội chiếm hơn 2.000 ca

Ngày 2/1, cả nước có 16.948 ca mắc COVID-19. Hà Nội ghi nhận số ca mắc mới nhiều nhất cả nước với 2.045 ca.

02.01.2022 | 19:50 PM

Tin tức Ngày 1/1, cả nước có thêm 14.835 ca mắc COVID-19, Hà Nội 1.748 ca

Ngày 1/1, cả nước có 14.835 ca mắc COVID-19. Hà Nội tiếp tục có số ca mắc mới nhiều nhất cả nước với 1.748 ca.

01.01.2022 | 18:41 PM