Tags: sở hữu bản quyền

Video Vi phạm bản quyền phim

Xâm phạm bản quyền tác giả, tác phẩm trong lĩnh vực điện ảnh và phim truyền hình đang diễn biến phức tạp, gây tổn hại, thất thoát cho tác giả, chủ sở hữu...

14.09.2020 | 06:34 AM