Tags: sông Hualai

Điểm đến trời tây Dòng sông hẹp nhất thế giới, đi từ bờ này sang bờ kia bằng một bước chân

Ở khu vực hẹp nhất của dòng sông này chỉ rộng chừng 4 cm. Và đây cũng chính là dòng sông hẹp nhất thế giới.

19.11.2021 | 09:23 AM