Tags: suy giáp

Video Bạn hỏi thầy thuốc trả lời - Số 194 - Phần 2

Chương trình hôm nay với chủ đề “Đột phá mới trong điều trị bướu cổ, nhân tuyến giáp, cường giáp, suy giáp, ung thư tuyến giáp sẽ do PGS.TS.BS Hồ Bá Do...

03.06.2024 | 15:54 PM

Video Bạn hỏi thầy thuốc trả lời - Số 194 - Phần 1

Chương trình hôm nay với chủ đề “Đột phá mới trong điều trị bướu cổ, nhân tuyến giáp, cường giáp, suy giáp, ung thư tuyến giáp sẽ do PGS.TS.BS Hồ Bá Do...

03.06.2024 | 15:54 PM

Video Bạn hỏi thầy thuốc trả lời - Số 187 - Phần 2

Chương trình hôm nay, với chủ đề thảo dược cải thiện u, nhân tuyến giáp, suy giáp, cường giáp ở người cao tuổi, hỗ trợ phòng ngừa ung thư tuyến giáp, sẽ...

24.05.2024 | 11:34 AM

Video Bạn hỏi thầy thuốc trả lời - Số 187 - Phần 1

Chương trình hôm nay, với chủ đề thảo dược cải thiện u, nhân tuyến giáp, suy giáp, cường giáp ở người cao tuổi, hỗ trợ phòng ngừa ung thư tuyến giáp, sẽ...

24.05.2024 | 11:34 AM

Video Bạn hỏi thầy thuốc trả lời - Số 153 - Phần 2

Hiện nay, tỷ lệ người mắc bệnh về tuyến giáp đang có xu hướng gia tăng. Chuyên gia khuyến cáo người bệnh nên kết hợp sử dụng sản phẩm thảo dược nhằm tăng...

10.04.2024 | 18:15 PM

Video Bạn hỏi thầy thuốc trả lời - Số 153 - Phần 1

Hiện nay, tỷ lệ người mắc bệnh về tuyến giáp đang có xu hướng gia tăng. Chuyên gia khuyến cáo người bệnh nên kết hợp sử dụng sản phẩm thảo dược nhằm tăng...

10.04.2024 | 18:15 PM