Tags: tả liên sơn

Album ảnh Về với những đỉnh núi Lai Châu kỳ vĩ

Tuần Du lịch - Văn hóa Lai Châu năm 2022 có quy mô cấp tỉnh với chủ đề “Về với những đỉnh núi Lai Châu kỳ vĩ” được tổ chức trong 4 ngày (từ ngày 14 -...

05.04.2022 | 18:23 PM