Tags: thái nguyên phát triển du lịch

Video Thái Nguyên: Phát triển du lịch bền vững gắn với giá trị lịch sử, văn hoá và điểm đến độc đáo

Thái Nguyên là tỉnh có nhiều tiềm năng phát triển DL bởi lợi thế về cảnh quan thiên nhiên hữu tình, nhiều di tích lịch sử và ẩm thực độc đáo. Phát triển...

22.05.2024 | 14:07 PM

Tin tức Thái Nguyên: Trên 25 tỷ đồng hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng

Trong giai đoạn từ nay đến năm 2025, tỉnh Thái Nguyên thực hiện hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức, tổ hợp tác, hộ gia đình, cá nhân hoạt động...

14.12.2021 | 16:08 PM

Video Thái Nguyên phát triển du lịch cộng đồng gắn với trải nghiệm nông nghiệp

Thái Nguyên không chỉ có thế mạnh phát triển loại hình du lịch văn hóa, lịch sử về nguồn, sinh thái nghỉ dưỡng mà trong những năm gần đây, tỉnh còn chú...

13.01.2022 | 20:13 PM

Video Thái Nguyên phát triển du lịch cộng đồng gắn với trải nghiệm nông nghiệp

Thái Nguyên không chỉ có thế mạnh phát triển loại hình du lịch văn hóa, lịch sử về nguồn, sinh thái nghỉ dưỡng mà trong những năm gần đây, tỉnh còn chú...

11.01.2022 | 21:01 PM

Video Hội thảo về tiềm năng phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên

Sáng 22/10, tại thành phố Sông Công, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Hội thảo “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống...

22.10.2019 | 22:03 PM