Tags: thời tiết tỉnh thành

Video Dự báo thời tiết các tỉnh thành ngày 20/12/2020

Dự báo thời tiết các tỉnh thành ngày 20/12/2020, thủ đô Hà Nội không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, trời rét đậm. TP Vinh có mưa vài nơi. TP Hồ Chí...

19.12.2020 | 20:22 PM

Video Dự báo thời tiết đêm 19/12 và ngày 20/12/2020 | Bắc Bộ trưa chiều giảm mây trời nắng

Dự báo thời tiết đêm 19/12 và ngày 20/12/2020, Bắc Bộ mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, trời rét đậm, có nơi rét hại. Trung Bộ có mưa, có...

19.12.2020 | 19:45 PM

Video Dự báo thời tiết chiều và đêm 19/12/2020 | Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi

Dự báo thời tiết chiều và đêm 19/12/2020, Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng, trời rét đậm, rét hại. Trung Bộ có mưa, có nơi mưa...

19.12.2020 | 19:11 PM

Video Dự báo thời tiết các tỉnh thành ngày 19/12/2020

Dự báo thời tiết các tỉnh thành ngày 19/12/2020, thủ đô Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. TP Vinh có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to....

18.12.2020 | 21:57 PM

Video Dự báo thời tiết đêm 18/12 và ngày 19/12/2020 | Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi

Dự báo thời tiết đêm 18/12 và ngày 19/12/2020, Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng, trời rét đậm, rét hại. Trung Bộ có mưa và mưa nhỏ...

18.12.2020 | 19:45 PM

Video Dự báo thời tiết chiều và đêm 18/12/2020 | Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi

Dự báo thời tiết chiều và đêm 18/12/2020, Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ rải rác, trời rét đậm, rét hại. Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Nam Bộ có mưa...

18.12.2020 | 15:07 PM

Video Dự báo thời tiết các tỉnh thành ngày 16/12/2020

Dự báo thời tiết các tỉnh thành ngày 16/12/2020, thủ đô Hà Nội đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ, trời rét đậm. TP Vinh có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. TP Hồ...

15.12.2020 | 21:33 PM

Video Dự báo thời tiết đêm 15/12 và ngày 16/12/2020 | Bắc Bộ trời rét đậm

Dự báo thời tiết đêm 15/12 và ngày 16/12/2020, Bắc Bộ đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác, trời rét đậm. Trung Bộ có mưa vừa, mưa to. Khu vực Tây Nguyên...

15.12.2020 | 19:44 PM

Video Dự báo thời tiết các tỉnh thành ngày 09/12/2020

Dự báo thời tiết các tỉnh thành ngày 09/12/2020, Hà Nội đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng. TP Đà Nẵng có mưa, có mưa rào rải rác, trời...

08.12.2020 | 20:08 PM

Video Dự báo thời tiết các tỉnh thành ngày 04/12/2020

Dự báo thời tiết ngày 04/12/2020, Hà Nội đêm không mưa, ngày giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 13-21 độ. TP Đà Nẵng có mưa, mưa rào. TP Hồ Chí Minh ngày...

03.12.2020 | 18:54 PM

Video Dự báo thời tiết đêm 03/12 và ngày 04/12/2020 | Bắc Bộ đêm có mưa nhỏ vài nơi

Dự báo thời tiết đêm 03/12 và ngày 04/12/2020, Bắc Bộ đêm có mưa nhỏ vài nơi, ngày giảm mây trời nắng. Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Khu vực Tây...

03.12.2020 | 18:54 PM

Video Dự báo thời tiết chiều và đêm ngày 03/12/2020 | Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều hửng nắng

Dự báo thời tiết chiều và đêm ngày 03/12/2020, Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều hửng nắng. Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tây...

03.12.2020 | 14:09 PM

Video Dự báo thời tiết các tỉnh thành ngày 02/12/2020

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, không mưa, nhiệt độ từ 17-23 độ C. TP Đà Nẵng đêm và sáng sớm có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. TP Hồ Chí Minh có mưa rào rải...

01.12.2020 | 20:49 PM

Video Dự báo thời tiết các tỉnh thành ngày 30/11/2020

Dự báo thời tiết ngày 30/11/2020, thủ đô Hà Nội không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. TP Vinh có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. TP Đà...

29.11.2020 | 19:21 PM

Video Dự báo thời tiết các tỉnh thành ngày 27/11/2020

Dự báo thời tiết ngày 27/11/2020, Thủ đô Hà Nội có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 20-27 độ. TP Đà Nẵng có mưa rào rải rác. TP Hồ Chí Minh...

26.11.2020 | 19:38 PM