Tags: thông tin ca bệnh

Tin tức Ngày 12/2, cả nước thêm 27.311 ca mắc COVID-19, Hà Nội nhiều nhất với 2.981 ca

Ngày 12/2, lần đầu số mắc COVID-19 lên 27.311 ca tại 60 tỉnh, thành. Thành phố Hà Nội nhiều nhất với 2.981 ca. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày...

12.02.2022 | 22:15 PM

Tin tức Ngày 7/2, cả nước thêm 16.815 ca mắc COVID-19, Hà Nội nhiều nhất với 2.988 ca

Ngày 7/2, cả nước có thêm 16.815 ca mắc COVID-19, Hà Nội nhiều nhất với 2.988 ca. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 9.665 ca.

07.02.2022 | 19:01 PM

Tin tức Ngày 5/2 (mùng 5 Tết), cả nước thêm 12.170 ca mắc COVID-19, Hà Nội nhiều nhất với 2.778 ca

Ngày 5/2, cả nước có thêm 12.170 ca mắc COVID-19, Hà Nội nhiều nhất với gần 2.778 ca. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 3.457 ca.

05.02.2022 | 18:38 PM

Tin tức Ngày 31/1, cả nước thêm 12.674 ca mắc COVID-19, Hà Nội nhiều nhất với 2.728 ca

Ngày 31/1, cả nước có thêm 12.674 ca mắc COVID-19, Hà Nội nhiều nhất với 2.728 ca. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 4.835 ca.

31.01.2022 | 19:52 PM

Tin tức Ngày 24/1, cả nước có thêm 14.362 ca mắc COVID-19, Hà Nội nhiều nhất hơn 2.800 ca

Ngày 24/1, cả nước có 14.362 ca mắc COVID-19. Hà Nội ghi nhận số ca mắc mới nhiều nhất cả nước với 2.801 ca. Trong ngày có 36.331 bệnh nhân khỏi bệnh và...

24.01.2022 | 21:07 PM

Tin tức Ngày 22/1, cả nước có thêm 15.707 ca mắc COVID-19, Hà Nội nhiều nhất gần 3.000 ca

Ngày 22/1, cả nước có 15.707 ca mắc COVID-19. Hà Nội ghi nhận số ca mắc mới nhiều nhất cả nước với 2.945 ca. Trong ngày có 3.512 bệnh nhân khỏi bệnh và...

22.01.2022 | 19:56 PM

Tin tức Ngày 3/1, cả nước có thêm 15.936 ca mắc COVID-19, Hà Nội nhiều nhất 2.100 ca

Ngày 3/1, cả nước có 15.936 ca mắc COVID-19. Hà Nội ghi nhận số ca mắc mới nhiều nhất cả nước với 2.100 ca. Trong ngày có hơn 24.400 bệnh nhân khỏi bệnh...

03.01.2022 | 19:11 PM

Tin tức Ngày 31/12, cả nước có thêm 16.515 ca mắc COVID-19, Hà Nội 1.914 ca

Ngày 31/12, có 16.515 ca mắc COVID-19. Hà Nội tiếp tục có số ca mắc mới nhiều nhất cả nước với 1.914 ca.

31.12.2021 | 19:35 PM

Tin tức Ngày 24/12, cả nước có thêm 16.157 ca mắc COVID-19, Hà Nội vẫn nhiều nhất với 1.834 ca

Ngày 24/12, cả nước ghi nhận 16.157 ca mắc COVID-19 tại 62 tỉnh, thành; Hà Nội vẫn nhiều nhất với 1.834 ca, trong ngày có 30.800 bệnh nhân khỏi, 235 ca tử...

26.12.2021 | 11:27 AM

Tin tức Ngày 23/12, cả nước có thêm 16.377 ca mắc COVID-19

Ngày 23/12, cả nước ghi nhận 16.377 ca mắc COVID-19 tại 62 tỉnh, thành phố. Hà Nội bỏ xa các tỉnh, thành phố với số ca mắc kỷ lục 1.774 ca. Trong ngày cả...

23.12.2021 | 19:24 PM

Tin tức Ngày 4/12, Việt Nam có thêm 13.998 ca mắc COVID-19

Ngày 4/12, cả nước ghi nhận 13.998 ca mắc COVID-19 tại 57 tỉnh, thành phố. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: TP.HCM...

04.12.2021 | 20:12 PM

Tin tức Ngày 1/12, Việt Nam có thêm 14.508 ca mắc COVID-19

Ngày 1/12, cả nước ghi nhận 14.508 ca mắc COVID-19, TP.HCM nhiều nhất với 1.675 ca. Trong ngày có 2.704 bệnh nhân khỏi bệnh, 196 ca tử vong.

01.12.2021 | 19:16 PM

Tin tức Ngày 27/11, Việt Nam có thêm 13.063 ca mắc COVID-19

Ngày 27/11, cả nước ghi nhận 13.063 ca mắc COVID-19, riêng TP.HCM vẫn nhiều nhất với gần 1.800 ca. Trong ngày có 1.668 bệnh nhân khỏi, 148 ca tử vong.

27.11.2021 | 19:00 PM

Tin tức Ngày 25/11, Việt Nam có thêm 12.450 ca mắc COVID-19

Ngày 25/11, cả nước ghi nhận 12.450 ca mắc COVID-19, riêng TP.HCM vẫn nhiều nhất với gần 1.600 ca. Trong ngày có 5.627 bệnh nhân khỏi bệnh và 164 ca tử...

25.11.2021 | 20:09 PM

Tin tức Ngày 19/11, Việt Nam có thêm 9.625 ca mắc COVID-19

Ngày 19/11, cả nước ghi nhận 9.625 ca mắc COVID-19 tại 57 tỉnh, thành phố, trong đó Cần Thơ, Cà Mau và Bạc Liêu tăng số mắc so với hôm qua.Trong ngày có...

19.11.2021 | 18:25 PM