Tags: thông tin ca bệnh

Tin tức Chiều 15/5, Việt Nam có thêm 131 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 129 ca trong nước

Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, chiều 15/5 Việt Nam có thêm 131 ca mắc COVID-19, trong đó 2 ca nhập cảnh đã cách ly ngay và 129 ca...

01.01.1970 | 08:00 AM

Tin tức Sáng 15/5, Việt Nam có thêm 20 ca mắc COVID-19 trong nước, riêng Bắc Giang 15 ca

Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, sáng 15/5 Việt Nam có thêm 20 ca mắc COVID-19 ghi nhận trong nước, riêng Bắc Giang 15 ca. Đây đều là...

01.01.1970 | 08:00 AM

Tin tức Trưa 13/5, Việt Nam có thêm 21 ca mắc COVID-19 đều ở trong nước

Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, trưa 13/5 Việt Nam có thêm 21 ca mắc COVID-19 ghi nhận trong nước đều tại khu vực đã được cách...

01.01.1970 | 08:00 AM

Tin tức Trưa 11/5, Việt Nam có thêm 18 ca mắc COVID-19, trong đó có 16 ca trong nước

Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, trưa 11/5 Việt Nam có thêm 18 ca mắc COVID-19, trong đó có 2 ca nhập cảnh đã cách ly ngay, 16 ca ghi...

01.01.1970 | 08:00 AM

Tin tức Trưa 10/5, Việt Nam ghi nhận thêm 31 ca mắc mới COVID-19 trong nước, 1 ca nhập cảnh được cách ly ngay

Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, trưa 10/5 Việt Nam có thêm 32 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 1 ca nhập cảnh được cách ly ngay và 31...

01.01.1970 | 08:00 AM

Tin tức Chiều 8/5, Việt Nam ghi nhận thêm 78 ca mắc COVID-19, riêng trong nước có 65 ca

Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, chiều 8/5, Việt Nam có thêm 78 ca mắc COVID-19, riêng trong nước đã ghi nhận 65 ca.

01.01.1970 | 08:00 AM

Tin tức Sáng 8/5, Việt Nam có thêm 15 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng tại Hà Nội và Bắc Ninh

Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, sáng 8/5, Việt Nam có thêm 15 ca mắc COVID-19, tất cả đều ghi nhận trong nước tại Hà Nội và tại Bắc...

01.01.1970 | 08:00 AM

Tin tức Chiều 22/4, Việt Nam có 4 ca mắc COVID-19 tại Hà Nội, Phú Yên và Đà Nẵng

Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, chiều 22/4, Việt Nam có thêm 4 ca mắc mới ghi nhận tại Hà Nội, Phú Yên và Đà Nẵng. Tất cả đều là...

01.01.1970 | 08:00 AM

Tin tức Sáng 22/4, thêm 6 ca mắc COVID-19

Sáng 22/4, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết có thêm 6 ca mắc COVID-19 tại Thái Bình và Yên Bái, là trường hợp nhập cảnh đã cách ly...

01.01.1970 | 08:00 AM

Tin tức Chiều 17/4, Việt Nam có thêm 8 ca mắc COVID-19

Việt Nam tiếp tục ghi nhận thêm nhiều ca mắc COVID-19 là người nhập cảnh. Trong ngày 17/4, có thêm 8 ca như vậy.

01.01.1970 | 08:00 AM

Tin tức Sáng 17/4, Việt Nam có thêm 1 ca mắc COVID-19

Theo thông báo của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, sáng 17/4 Việt Nam có thêm 1 ca mắc mới COVID-19 tại Bắc Ninh. Đây là ca bệnh nhập cảnh...

01.01.1970 | 08:00 AM

Tin tức Chiều 10/4, Việt Nam ghi nhận thêm 9 ca mắc COVID-19

Theo thông báo của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, chiều 10/4, Việt Nam có thêm 9 ca mắc COVID-19 ghi nhận tại Kiên Giang. Đây là những ca...

01.01.1970 | 08:00 AM

Tin tức Chiều 6/4, Việt Nam có thêm 11 ca mắc mới COVID-19

Theo thông báo của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, chiều 6/4 Việt Nam có 11 ca mắc COVID-19 ghi nhận tại Tây Ninh, Long An, Cà Mau và Đà...

01.01.1970 | 08:00 AM

Tin tức Sáng 6/4, Việt Nam không có ca mắc mới COVID-19

Theo thông báo của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, sáng 6/4, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19.

01.01.1970 | 08:00 AM

Tin tức Sáng 30/3, Việt Nam không có ca mắc mới COVID-19

Theo thông báo của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, sáng 30/3, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19.

01.01.1970 | 08:00 AM